Predavanja za starše

Seznam predavanj za starše Mateje Petric, Irene Mohorović, Sabine Dogenik, Nine Žnidaršič.

Mateja Petric

1. Starševstvo je lep, a odgovoren poklic

 • starševsko poslanstvo je najlepše, a najtežje poslanstvo
 • vzgajamo predvsem z lastni zgledom
 • bodimo in ostanimo dobri (ne idealni) starši

2. Pasti sodobnega starševstva

 • med popustljivostjo in strogostjo
 • razlika med otrokovimi željami in potrebami
 • kvaliteten čas družinskega sobivanja

3. Otroci potrebujejo ljubeče a zahtevne starše

 • razvajajmo z ljubeznijo, omejujmo s pravili
 • razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
 • jasne in dosledne meje nudijo varnost in spodbujajo disciplino
 • zavedanje odgovornosti in posledic lastnih ravnanj

4. Avtoriteta v vzgoji – potreba ali nuja?

 • pomen in vloga avtoritete staršev/starejših na poti otrokovega odraščanja
 • kako do lastne avtoritete
 • razlika med avtoritativno in avtoritetno vzgojo

5. Delajmo z otrokom, ne namesto njega:

 • naučimo otroka, da bo sam čim prej znal nositi svoj »nahrbtnik«
 • razvoj organizacijskih in samoregulacijskih veščin
 • dejavniki uspešnega učenja (metaučenje)
 • vloga staršev pri otrokovih opravilih za šolo

6. Domače naloge med obveznostjo, izzivom in odgovornostjo

 • namen in cilji domačih nalog
 • vloga staršev pri otrokovih domačih nalogah
 • kdaj in katere domače naloge so najbolj prave

7. Branje – dejavnik otrokove (ne)uspešnosti

 • vpliv branja na otrokovo funkcioniranje v šoli
 • koraki branja in bralne pismenosti
 • branje kot osnova učenja – bralno učne strategije
 • dejavnik bralne motivacije – beriva skupaj, potem pa sam…

8. Kaj otrok zna in zmore, kaj pa mora?

 • glavne značilnosti obdobij v  otrokovem razvoju
 • dovolimo otroku, da odraste
 • razlika med razvajenimi in razpuščenimi otroki
 • odgovornost kot vrednota

9. Pot do otrokove samostojnosti

 • spodbujanje otrokove samostojnosti
 • pot k samostojnosti je tlakovana s trmo in kljubovanjem…
 • sprejemanje in zavedanje lastnih dolžnosti, obveznosti in nalog

10. Vrste otrokove zrelosti ob vstopu v šolo

 • celostni razvoj otroka
 • spremljanje in ugotavljanje različnih vrst otrokove zrelosti
 • spretnosti, značilnosti in vrednote, ki jih otrok potrebuje ob vstopu v šolo

11. Občutljivost za nasilje in različnih oblik odvisnosti

 • vrste nasilja med in nad otroki
 • kdaj in zakaj (lahko) otrok postane odvisen od nečesa, nekoga…
 • dolžnost odraslih je, da omogočimo otroku varno in zdravo otroštvo

12. Vse je težko, predno postane lahko:

 • spodbujanje otroka k premagovanju in obvladovanju stisk ob vstopu v šolo in ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo
 • samospoštovanje in samozavest krepita otrokovo samopodobo
 • razvijanje, spodbujanje in negovanje delovnih in učnih navad ter vrednot

13. Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase

 • pomen samozaupanja in samospoštovanja; sprejemanje in zavedanje
 • dejavniki pozitivne in zdrave samopodobe
 • zmagovalec je tisti, ki zaupa in verjame vase

14. Medsebojni odnosi in komunikacija naj bodo živi in ne virtualni

 • se v družini dovolj poznamo
 • kvaliteta in kvantiteta skupaj preživetega časa
 • veščine in vrline uspešnega komuniciranja
 • značilnosti in spretnosti dobrih medsebojnih odnosov

15. Skupni trenutki v družini so najdragocenejša popotnica za otroka

 • čas, ki v družini največ šteje
 • koliko se v družini sploh poznamo med seboj
 • pomen skupnih opravil in družabnih iger za zdrav otrokov razvoj
 • družabne igre, ki nas povezujejo

15. Čustva so včasih težko obvladljiva: naučimo se jih prepoznati in jih sprejemati

 • nobeno čustvo ni napačno, napačna so le vedenja
 • nerazumevajoči odzivi na otrokova čustva in probleme
 • odzivi otrok s čustvenimi težavami

 17. Medgeneracijsko učenje: otroci, starši in stari starši v sobivanju in soustvarjanju

 • umetnost sobivanja več generacij
 • zgledi vlečejo, izkušnje učijo
 • modrosti starejših so pot do modrosti mlajših…

Irena Mohorović

1. Pomoč otroku pri razvoju trdnih temeljev pripravljenosti za šolo

 • poskrbimo za čustvene potrebe otroka
 • razvijamo otrokovo zbranost in samostojnost
 • spodbujajmo motorični in umski razvoj otorka

2. Otrok med domom in šol (vrtcem)

 • otrok med domom in šolo (vrtcem)
 • vpliv družine na otrokovo šolsko delo in uspešnost

3. Nemirni otroci

 • zakaj postajajo otroci vse bolj nemirni, nezbrani, impulzivni…
 • pomen zbranosti, pozornosti, potrpežljivosti in vztrajnosti pri šolskem delu

4. Skrbimo tudi za zdrav socialno čustveni razvoj otrok

 • da bi otroci verjeli vase – razvijanje zdrave samopodobe
 • poskrbimo za uravnotežen razvoj otroka na vseh področjih

5. Preprečevanje in reševanje vedenjskih težav pri otrocih

 • zakaj postajajo naši otroci vse bolj težavni v vedenju
 • hiperaktivni, impulzivni in eksplozivni otroci

6. Nadarjeni učenci

 • nadarjeni in njihova učna (ne)uspešnost
 • značilnosti in potrebe nadarjenih otrok

 

Sabina Dogenik

1. Ustrezno odzivanje na izzive sodoben vzgoje

 • otroci in mladostniki danes
 • razvijanje učnih in delovnih navad
 • oblikovanje starševske moči

2. Dovolimo si biti starši

 • usklajevanje ljubeznivosti in postavljanje zahtev
 • spoprijemanje z neprimernim vedenjem otrok
 • potrpežljivost, odločnost in doslednost staršev

3. Starši – sopotniki pri odraščanju

 • pomen družine za zdrav otrokov razvoj
 • primerno spodbujanje in izražanje podpore
 • ustvarjanje varnega vzdušja za pogovor

4. Spodbujajmo razvoj otrokove pozitivne samopodobe

 • kako pomagati otroku, da verjame vase
 • značilnosti pozitivnega občutka lastne vrednosti
 • kakšna je moja samopodoba in kako z njo vplivam na svojega otroka

5. Puberteta – nov korak na naši skupni poti

 • prehod iz otroštva v mladostništvo, vzgoja za odgovornost
 • razvojne naloge in potrebe mladostnikov
 • spremenjena vloga družine in staršev pri odraščanju

6. Povezovalni odnosi v družini

 • kako vzpostaviti dobra družinska pravila
 • skupne družinske navade in prosti čas
 • značilnosti zdrave družine in prijetnih medosebnih odnosov

7. Dober pogovor reši!

 • elementi kvalitetnega pogovora
 • naučimo se pogovarjanja in poslušanja
 • kako pravilno pohvaliti in sporočiti kritiko, ki ne prizadene

8. Starši – prvi vzgojitelji

 • zgled staršev = ogledalo otroku
 • navajanje na učne in delovne navade
 • ustvarjanje sproščujočega družinskega vzdušja

9. Sooblikujmo prosti čas

 • pomen in potrebe prostega časa za naše otroke
 • skupno načrtovanje prostočasnih dejavnosti
 • poskrbimo za kvalitetno preživljanje prostega časa

10. Dober zgled je pri vzgoji nepogrešljiv

 • vpliv čustev in vedenja staršev na vzgojo otroka
 • otroci se zagledajo v zgled staršev
 • spoštovanje in varnost v družini

11. Praznik – priložnost, da se začutimo in povežemo

 • kako ustvariti domače in toplo praznično vzdušje
 • usklajevanje različnih želja in pričakovanj
 • pomen daril in iskanje prave mere v obdarovanju

12. Obvladajmo našega všasih (ne)obvladljivega malčka

 • kako ravnati z otroki, ki so živahni in nemirni
 • spoprijemanje z agresivnim in težko obvladljivim vedenjem
 • navajanje na red in disciplino

13. Čuteče starševstvo

 • začutiti otroka in njegove potrebe
 • spremljanje individualnega razvoja otrok
 • čutenje sebe kot predpogoj

 

Nina Žnidaršič

1. Naš otrok se uči brati in pisati

 • Pogled na spretnost branja – od prepoznavanja črk do spajanja, prepoznavanja pomena in sporočila, pomen prijetnih občutij in motivacije
 • Pogled na spretnost pisanja – od zaznavanja zgradbe besed do prikaza z grafičnimi znaki, pomen grafomotorične spretnosti
 • Otrok s težavami pri osvajanju teh spretnosti – nekateri otroci v 1. ali 2. razredu že berejo, drugi imajo z učenjem branja in pisanja večje težave

Predavanje je namenjeno staršem otrok v prvi triadi.

2. Disleksija, težava pri branju in pisanju

 • prepoznavanje težav pri otroku
 • iskanje načinov pomoči, ukrepanje

3. Pomagajmo otroku pri štetju in računanju

 • razumevanje količine
 • številske predstave
 • pripomočki pri matematiki

4. Delovne in učne navade – ključ do uspeha

 • to kar redno počnemo, se obrestuje
 • kaj lahko storimo starši

5. Dobro samospoštovanje je osnova učnega uspeha

 • starši pomembno vplivamo na rast otrokove samozavesti

6. Stopničke, ki vodijo do dobre pismenosti (za starše predšolskih otrok in otrok na začetku šolanja)

 • kaj lahko naredimo starši, da bo otrok v šoli čim bolj uspešen